HTML

Bozótharc

Korrupció, környezetvédelem és más történetek....

Friss topikok

Linkblog

Így szívathatják majd a britek az Angliában dolgozókat

2018.08.16. 16:48 bozotharcos

Az Angliában élő uniós polgárokat, így a magyarokat is rosszul érintő brit tervek miatt aggódik az Európai Parlament. Nagyon aggasztó, hogy a brit belügy ábécé sorrendben tervezi mérlegelni, hogy az igényt benyújtó uniós polgárok közül ki kaphat majd "letelepedett" státuszt az országban - közölte ma délután az Európai Parlament Brexit Koordinációs Csoportja.london-brexit.jpg

7 komment

Nem melegekről szól a Billy Elliot, hanem egy a NER-en kívüli szegény munkáscsaládról

2018.07.02. 18:33 bozotharcos

A negatív sajtókampány(Magyar Idők) miatt teltházzal megy a Billiy Elliot? Lehet. És megérdemlik a darab rosszakarói. De ennél fontosabb, hogy a melegpropagandáról szóló vita hevében efelejtődhet egy apró részlet az előadás kapcsán: maga a történet. A Bozótharc  ezért nyílt levéllel fordult a darabot a gyermekek szexuális fejlődésére ártalmas melegpropagandának nevező cikket közlő Magyar Idők tulajdonosához, Mészáros Lőrinchez, hogy felhívja a figyelmét a tévedésre...

billy-elliot2.jpg

1 komment

17 ezer forinttal kevesebb az átlagkereset a szükségesnél

2018.07.02. 16:10 bozotharcos

A 444.hu írta meg az Összkép magazin és a Központi Statisztikai Hivatal anyaga alapján, hogy "2017-ben a magyar háztartások szerint az átlagos megélhetéshez havi nettó 117 ezer forint szükséges, míg a tényleges átlag csak 100 ezer forint volt, s hogy az országban "az emberek több mint fele rosszabbul él az átlagnál."

e_teloszta_s-hajle_ktalanoknak4-830x585.jpg

Szólj hozzá!

Rabszálltós szelfi és kényszerítőeszköz-bemutató a Múzeumok Éjszakáján

2018.06.22. 13:01 bozotharcos

Idén a Büntetésvégrehajtás is beszáll a népszerű programsorozatba. És ez nem vicc.rendormuzeumokejszakaja.jpg

Szólj hozzá!

Európa ezen fertályán a demokrácia igazából sosem volt honos

2018.06.21. 16:39 bozotharcos

Ezt a mindannyiunk által naponta tapasztalt tényt megfogalmazó állítást nem mostanában, hanem még 1991-ben írta le Vajda Mihály filozófus,  "Civil társadalom és demokrácia' című írásában, a Bibó-emlékkönyv I-II. című kiadványban. A szöveg mostani aktualitását a mai napig fikarcnyit sem csökkent relevanciája adja, és az, hogy nemrég megjelent egy részlet belőle az Osiris kiadó "Nemzet és emlékezet" sorozatában, a Mink András történész által szerkesztett "Rendszerváltás" című kötetben. A Bozótharc szerint a 2018. június végi magyaroszági hangulatot semmi nem írja le jobban, mint a Dabason ma felavatott - egyes vélemények szerint bajszos -, Makovecz-stílusban készült Jézus-szobor. Vajon összeráncolja-e majd a szemöldökét, amikor majd egy hideg téli napon a helyi rendőr az alkotmányra hivatkozva elzavarja onnan a bolt némi meleget adó fűtés-szellőzőjéhez kucorodni készülő hajléktalan embert ..... (Fotó: MTI)

dabasjezus.jpg

1 komment

Egy törvény, melyre valamikor minden magyarnak szégyenkezve kell gondolnia

2018.06.20. 15:25 bozotharcos

Ma kerül szavazásra a Stop Soros néven elhíresült törvénycsomag a parlamentben: erről egy korábbi, sokkal súlyosabb törvény, az "Első zsidótörvény" kapcsán kiadott deklaráció jut eszünkbe: ismert írók, művészek, tudósok fordultak a magyar társadalomhoz egy az őket a szakadék szélére vezető kormány hagymázas ötlete miatt. A dokumentumot többek között Bartók Béla, Móricz Zsigmond, Ferenczy Noémi és sokan mások is aláírták, arra kérve a képviselőket, hogy "tegyenek bizonyságot önérzetükről, bátorságukról, önzetlenségükről és lépjenek sorompóba a mindannyiunkat sértő javaslat ellen."

 stopsoros.jpg

 

Pesti Napló, 1938. május 5.

Írók, művészek, tudósok deklarációja a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz

A magyar irodalom, tudomány és művészet művelőinek egy csoportja az állampolgári jogegyenlőség elvének védelmében a következő deklarációval fordul a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz

Mi, magyar írók, művészek és a tudomány munkásai, különféle világnézetek és pártállások szószólói, különféle társadalmi rétegek szülöttei és tagjai, akik a legkülönbözőbb hivatásokban és munkakörökben dolgozunk, akik valamennyien az évezredes magyar művelődés megtartásának és gyarapításának rendeltetését vettük örökbe, mi, akik valamennyien keresztény családok leszármazottai vagyunk, az emberi becsületérzés és igaz kereszténység, a józanság és hazafiasság magától értetődő egységével és szilárdságával emeljük föl szavunkat az állampolgári jogegyenlőség elvéért, melyet az úgynevezett 'társadalmi egyensúly hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat' megvalósulása esetén törölne a magyar alkotmányból.

Ez a javaslat a társadalmi egyensúly biztosítását ígéri, de egy szava sincs a legszegényebb, gazdaságilag legelesettebb és legárvább rétegek sorsának jobbrafordításáért.

Ez a javaslat még a zsidóságot sem alázza meg annyira, mint amennyire megsérti a keresztény középosztály fiait, amikor azt teszi fel róluk, hogy - az állampolgári jogegyenlőség megszentelt alapelvének semmibevételével - jogfosztástól, megszégyenítő gyámkodástól, kényszeralkalmazástól várják megélhetésük biztosítását. S felteszi róluk azt az erkölcsi eltévelyedést, hogy polgártársaik egy részének vallása miatt való megbélyegzése, polgári jogai teljességéből való kiforgatása árán akarnak érvényesülni és boldogulni.

Ez a javaslat a zsidók közül is elsősorban a szegényeket veszi célba, azokat, akik leginkább vannak kiszolgáltatva munkaadóik kénye-kedvének, s még ezek közül is kivált a fiatalokat sújtja, akiket egyetemlegesen megbüntet amiatt, hogy nem lehettek katonák a háború alatt. Lelkiismeretünkkel nem tartjuk összeegyeztethetőnek, hogy a világi hatóságok a megkeresztelések között dátum szerint tegyenek különbséget, holott a keresztséget különbségtevés és fenntartás nélkül adja meg az egyház a kebelébe térőnek, az Isten előtti egyenlőség és keresztényi testvériség jegyében.

Minket keresztény hitünk, hazafias meggyőződésünk, az ország európai hiteléhez és nemzeti függetlenségünkhöz való ragaszkodásunk késztet arra, hogy soha ne tágítsunk az állampolgári jogegyenlőség elvétől, melyet történelmünk legszebb korszakában, az európai magyarság legnagyobb elméi vívtak ki.

Minden erejére szüksége van a mai válságos történelmi időkben a magyarságnak. A megszállott területek urai statisztikai mutatványokkal igyekeznek elválasztani a magyar néptörzstől azokat a zsidó vallású magyarokat, akik elenyésző kivételektől eltekintve, a kisebbségi sorsban is rendületlenül kitartanak a magyar sorsközösség mellett. Szabad-e nekünk akaratlanul is ezt a példát követni és kiközösíteni a magyarságból 400 000 polgárunkat?

Elfeledtük volna, hogy ezek a polgártársaink a kultúrtörténelem megdönthetetlen tanúsága szerint nemcsak egyszerűen résztvevői, de támaszai és építői is voltak a magyar kultúrának? Tagadjuk le önmagunk előtt, hogy ezt a sorsközösséget 1848 szabadságharcában és a világháborúban vérükkel pecsételték meg? Valljuk, hogy magyarok ezek a polgártársaink és magyarságukat annál kevésbé engedjük vitássá tenni, mert csíráznak ma nyugtalan hajlandóságok, melyek már végleg megmagyarosodottnak hitt és a vezető rétegekbe emelkedett állampolgárokat hajlítanak el a magyarságtól.

Ezért tiltakozunk lelkiismeretünk minden erejével és hisszük, hogy szavunk nem marad hatás nélkül abban a hazában, amely minden dicsőségét a hit- és gondolatszabadságért, az emberi jogok teljességéért vívott hősi harcainak köszönhette. E belső parancsra fordulunk a magyar törvényhozás mindkét házának tagjaihoz, a keresztény egyházakhoz, a foglalkozások, a gazdasági ágak kamaráihoz, szakszervezetekhez és egyéb érdekképviseletekhez, a politikai, társadalmi és kulturális egyesületekhez, az egész ország józan és hazafias népéhez azzal a kéréssel,hogy

tegyenek bizonyságot önérzetükről, bátorságukról, önzetlenségükről és lépjenek sorompóba a mindannyiunkat sértő javaslat ellen.

Gondolja meg minden kortárs, mekkora felelősség terheli, ha a lelkiismereti tiltakozás ellenére is megszületik egy törvény, melyre valamikor minden magyarnak szégyenkezve kell gondolnia!

Gróf Apponyi György, Bartók Béla, Bárczy István, Berda József, Berecz Sándor, Bernáth Aurél, Blaskó Mária, Bóka László, Csécsy Imre, Csók István, Darvas József, Erdős Jenő, Eszenyi Jenő, Győri Farkas Imre, Ferenczy Noémi, Féja Géza, Fodor József, Földessy Gyula, Földessyné Hermann Lula, Gáspár Zoltán, Hertelendy István, Horváth Béla, Pálóczy Horváth György, Kárpáti Aurél, Kernstok Károly, Kmetty János, Dernői Kocsis László, Kodály Zoltán, Kozma Erzsébet, Kun Zsigmond, Lovászy Márton, vitéz Makay Miklós, Márffy Ödön, Mátyás Ferenc, Mihályfi Ernő, Molnár Farkas, Molnár Kálmán, Móricz Zsigmond, Zugligeti Pintér József, Polner Ödön, Rab Gusztáv, Rados Gusztáv, Remenyik Zsigmond, Riedl Margit, Schöpflin Aladár, Simándy Pál, Somlay Artúr, Supka Géza, Szabó Zoltán, Szakasits Árpád, Szász Zoltán, gróf Széchenyi György, Szimonidesz Lajos, Tersánszky J. Jenő, Tóth Aladár, Vaszary János, Vikár Béla, Vilt Tibor, Zilahy Lajos.

Forrás: http://regi.sofar.hu/hu/node/13291

150 komment

Milliárdokkal növelheti az államkasszát a keresztény kultúra Alaptörvénybe vétele?

2018.06.14. 10:15 bozotharcos

Módosítási javaslatot adott be a Fidesz az Alaptörvényhez, mely minden állami szervet a keresztény kultúra védelmére kötelezne. Ezzel tulajdonképpen mi adófizetők egészen jól járhatunk, már amennyiben a tervezet benyújtói és az azt majd megszavazó kormánypárti képviselők a keresztény kultúra részének tekintik a Tízparancsolatot is. Elmondjuk miért....

screen_shot_2018-06-14_at_10_20_38.png 

Hát úgy spórolhat majd sok milliárdnyi közpénzt az ország, hogy a kormánytagok, s a közbeszerzéseket is kiíró, azokról döntő állami hivatalok, tistviselők mind kötelezve érzik majd magukat a Tízparancsolat betartására, különös tekintettel az általunk (sárgával) kiemelt részekre....(A szöveg forrása itt.)
És még egy: nem csak hogy rengeteg közpénzt takarítunk majd meg a tízparancsolat betartásával, nem lesz többé olyan piszkos mocskolódás, sorosozás, képviselők lejáratása a választási kampányok alatt (Lásd: 8. parancsolat....)
Isten tízparancsolata

 

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 

Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése. 

II. Isten nevét hiába ne vedd! 

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete. 

III. Az Úr napját szenteld meg! 

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk! 

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel: 

IV. Atyádat és anyádat tiszteld! 

Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan. 

V. Ne ölj! 

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét. 

VI. Ne paráználkodj! 

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága. 

VII. Ne lopj! 

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs. 

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet. 

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

X. Mások tulajdonát ne kívánd! 

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak. 


screen_shot_2018-06-14_at_10_03_04.png (Fotó: Harangozó Tamás országgyűlési képviselő) 

75 komment · 5 trackback

Putyin is sorosozott az osztrák tévében

2018.06.06. 14:11 bozotharcos

"Jó az, hogy az orosz vezetéssel ilyen szoros kapcsolatokat ápoló személy irányítja a trollgyárakat?" kérdezte többek között a "Putyin séfje"-ként ismert vendéglátóipari vállalkozóra, Prigozsinra utalva Putyin ausztriai látogatása előtt Armin Wolf az ORF tévécsatorna riportere. A június 4-én készített interjú teljes, angol nyevű leiratát a Kreml hozta nyilvánosságra, a Bozótharc pedig most magyarul közli. A fordításért köszönet Hegedűs Juditnak és Horn Gabriellának.(Fotó: Kreml, a Putyin-Wolf beszélgetés itt megnézhető németül.)

putinorf_1.jpg

13 komment

Címkék: tett telefonbeszélgetések és szemtanúk vallomása támasztja ezt alá.

Hadházy: Durván beleköptem a piszkos levesükbe

2018.06.04. 10:52 bozotharcos

Ma külön, a többiek után 3 héttel teszi le a képviselői esküt Hadházy Ákos (egyes vélemények szerint "hadházy ákos"- ként kisbetűvel kellene írni a nevét, mert a saját "csapata" őt is igaztalanul/alaptalanul vádolta és büntette, mint Nemecsek Ernőt a Pál utcai fiúk című regényben). Az LMP korábbi társelnökét, jelenleg képviselőjét, a pártja 2 évre eltiltotta tisztség vállalásától a pártban. Részben Hadházy megbüntetése miatt szállt ki az LMP mögül korábbi támogatójuk, Róna Péter közgazdász, aki a párt programírója és pártalapítványának kuratóriumi elnöke is volt korábban.
hadhazyvezerszonoklat_1.jpg

3 komment

Strasbourgban is kiverte a biztosítékot a Stop Soros

2018.06.01. 10:26 bozotharcos

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Dunja Mijatović közleménye szerint ha a T/333-as törvényt elfogadják, az alapján a magyar hatóságok és a kormány újabb önkényes módokon korlátozhatják majd a civilszervezetek nélkülözhetetlen tevékenységét és ezzel alapvető szolgáltatásoktól foszthatják meg a menedékkérőket.

mijatovi_47827_062.jpg

167 komment · 4 trackback

Minden ami elromolhatott, el is romlott - mondta ma délelőtt Soros György Párizsban

2018.05.29. 11:09 bozotharcos

Soros György ma délelőtt (2018. május 29-én) Hogyan mentsük meg Európát? (How to Save Europe) című nyitóbeszédében egy nemzetközi think-tank, a European Council on Foreign Relations (ECFR) éves konferenciáján Párizsban mondott beszédet.
screen_shot_2018-05-29_at_10_52_34.png

2 komment

Az orosz katonai hírszerzés tisztjének is köze volt a maláj gép lelövéséhez?

2018.05.25. 13:58 bozotharcos

"Orion", "Andrej Ivanovics" és Oleg Ivannikov (ez lehet a valódi) neveken ismert a GRU-ként ismert orosz Felderítő Főcsoportfőnökség (Glavnoje razvedivatyelnoje upravlenyije) tisztje, akit mai sajtótájékoztatóján a háborús és egyéb bűnügyeket online elérhető adatbázisok felhasználásával felderítő weboldal, a Bellingcat és a moszkvai székhelyű The Insider oknyomozóportál, valamint a McClatchy DC Bureau az egyik feltételezett felelősnek nevezett meg az MH17 számú utasszálító gép lelövéséért és a fedélzetén közel 300 fő haláláért (2014.júliusában Ukrajna felett). Egy Ukrajnából tudósító újságíró, Christopher Miller a Twitter -oldalán, a The Insider  nevű moszkvai portál pedig mai cikkében közölt képet az orosz tisztről.

image_7.png

44 komment

Tényleg az oroszok lőtték le a maláj utasszállítót 2014-ben

2018.05.24. 14:56 bozotharcos

A holland vizsgálóbizottság szerint mostanra elegendő bizonyíték van az oroszok felelősségére, hogy bíróságra vigyék az ügyet. A The Guardian volt moszkvai tudósítója szerint az orosz hatóságok "négy éven át nevetséges hazugságokat nyilatkoztak".

bellingcatmh17.jpg

 

265 komment

Hiánycikk-lista a gyermekklinikáról: kórkép az egészségügyről

2018.05.22. 13:14 bozotharcos

Egy iskolai jótékonysági akció keretében gyűjtik az alábbi dolgokat egy fővárosi gyermekklinika megsegítésére. A kezdeményezés igazán szívmelengető, mégis elszomorodik az ember mire végigolvassa a listát arról, hogy mi az, ami jól jönne a kis betegeknek, de mégsem elérhető a klinikán. A 21. század elején, egy magát nem a "harmadik világhoz tartozó"-nak tekintő országban...childrens_hospital_from_london_a_pilgrimage.jpg

37 komment

Strasbourg a tranzitzónáról: Meg vagyunk döbbenve, mennyit romlott a helyzet

2018.05.15. 13:15 bozotharcos

Albánia, Ausztria, Csehország és Észtország mellett Magyarországot és Lengyelországot is kiosztotta az Európa Tanács emberi jogi szerve, a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI). Az 1994 óta fennálló szervezet célja a fajgyűlölet, a faji alapú diszkrimináció, az idegengyűlölet, a zsidóellenesség és intolerancia elleni küzdelem az Európa Tanács országaiban. A Magyarországra vonatkozó és különösen a kiskorúak fogvatartása miatt aggódó jelentésben többek között az áll, hogy a menedékkérőket, különösen a gyermekes családokat a zárt tranzitzóna helyett nyílt befogadóközpontokban kellene elszállásolni.(Fotó: Európa Tanács, M. Poutiers)

hungary-tranist-zone_migrants_20170706_photo-m_poutiers.jpg

99 komment

Miért csak a választások után keresték a hatóságok a csengeri milliárdosnőt?

2018.05.10. 11:04 bozotharcos

A Bozótharc blog Svájc budapesti nagykövetségén keresztül megtudta, hogy Szabó Gáborné Matkó Mária még mindig Svájcban van. Továbbra sem tudni, hogy miért csak a választások után kerestették a nőt akiről a Független Hírügynökség cikkéből már március vége óta tudni lehetett, hogy Svájcban tartózkodik.  (A képen a magyarországi és alatta a nemzetközi körözésről szóló közlemény.) Az ügyben a magyar hatóságok kiadatási kérelmet nyújthatnak be.

szabogabornekorozes_20_55_1.png 

10 komment

Disznótoros illiberalizmus a buszmegállóban: A NER lényege egyetlen képben

2018.05.02. 16:31 bozotharcos

Ma délután a Moszkva téren fotóztuk ezt: egy buszmegállóban, afféle rögtönzött húsbolt-kirakatban kiállított magyaros termékekkel igyekszik az Agrármarketing Centrum aktívabb sertésfogyasztásra ösztönözni az embereket, közel harminc fokban, tűző napsütésben is...

 

disznotorosner.jpg

123 komment

Nem akarják megtalálni a Kósa-ügy milliárdos örökösnőjét?

2018.04.28. 10:28 bozotharcos

Érdekes részletet találtunk a mai napig meglehetősen homályos ügyben:  a "csengeri milliárdos örökösnőként" ismert Szabó Gábornét körözi a rendőrség, a budapesti svájci követség szerint a magyar hatóságok nem kerestetik őt Svájcban, ahol a nő sajtóinformációk szerint tartózkodik. Az ORFK az erre vonatkozó, három nappal ezelőtt feltett kérdéseinkre mostanáig nem válaszolt.

szabogabornekorozes.png

Szólj hozzá!

Orbán Viktor kiseprűzése a közrádió stúdiójából

2018.04.25. 09:57 bozotharcos

 "A törvényben előírt feladatokkal ellentétes –, ha a kormányfő egyoldalú előnyöket élvezve, szócsőként és mikrofonállványként használhatja a közmédiát és az ott dolgozókat. Amennyiben Orbán Viktor minden héten interjút akar adni – akár a közmédiának –, ezt megteheti, de ebben az esetben vállalnia kell a törvényes szabályokat, a valódi interjú-szituációt, a nézetek és vélemények ütköztetésére alkalmas (nem általa vagy a munkatársai által megírt) kérdéseket – akár abban a formában, ahogyan Németországban zajlik, ahol az újságírószövetség szervezi a miniszterelnöki sajtókonferenciákat, kérdezési lehetőséget biztosítva (egyenlő feltételekkel) a közszolgálati adók mellett más médiumoknak is." - fogalmaz A közmédia visszafoglalása címmel közzétett Facebook-bejegyzésében a Magyar Újságírók Szövetségének elnöke.

orbanradio.jpg

70 komment

Méretes székelykapuval egészítették ki a Műcsarnokot?

2018.04.20. 23:00 bozotharcos

A Bozótharc egyelőre nem tudja, miért került oda és meddig lesz a Műcsarnok oldalsó bejáratánál a Ligetvédők által ma lefotózott székelykapu, de igyekszünk megtudni a  részleteket. Ha valakinek van információja, vagy ötlete ezzel kapcsolatban, örülünk, ha megosztja velünk a Bozótharc Facebook-oldalán küldött üzenetben, kommentben....(Köszönet a képekért a Ligetvédőknek.)

 szekelykapu2_2.jpg

5 komment

Brüsszel fogja támogatni az Orbánék célkeresztjében lévő civileket

2018.04.19. 14:57 bozotharcos

Ma hatalmas többséggel szavazta meg az Európai Parlament a civilszervezetek támogatásáról szóló döntést: ezzel is kifejezve Európa véleményét a magyar (és a lengyel) kormány  által a civilszervezetek ellen folytatott hadjáratról. " ...különös hangsúlyt kell fektetni a civil társadalmi szervezetek kapacitásának növelésére, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a nagyközönséggel, annak érdekében, hogy növeljék a pluralista és részvételi demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megértését..."

9 komment

Uniós STOP a világörökségi területen folyó fakivágásoknak

2018.04.17. 11:38 bozotharcos

Az Európai Unió Bírósága egy mai döntéssel leállítja az európai síkvidék utolsó őserdejében, a 12 ezer állatfajnak otthont adó lengyelországi Białowieża-erdőben zajló fakivágásokat, mert az szembemegy az uniós törvényekkel - közölte a Greenpeace Magyaroszág. A Białowieża-erdő védelméért nemzetközi petíció is indult , amelyet eddig több mint 200 ezren írtak alá, köztük 1500 magyar. (Köszönet a fotókért a Greenpeace-nek és Tom Diserens biológusnak.

boleny.jpg

Szólj hozzá!

További részletek Tiborcz és Ráhel éttermi fotójához

2018.04.11. 19:28 bozotharcos

A két napja közölt fotó készítőjével időközben sikerült személyesen is találkoznunk, így az eset további részleteiről is kérdezhettük. Megtudtuk többek között azt, hogy a házaspár végül szóba állt vele az eset után egy órával.  screen_shot_2018-04-09_at_18_19_44.png

164 komment

"Milyen érzés lopni? - kérdezték ma Orbán Ráheléktől egy étteremben

2018.04.09. 18:34 bozotharcos

Ma sem a sarki önkiszolgálóban ebédelt az ország kedvenc, saját lábon álló ifjú párja. Orbán Ráhelt és férjét  ma délben a budapesti VI. kerület egyik Andrássy úti éttermében kapták lencsevégre. A fénykép készítője a Facebook-oldalán meg  is osztotta a képet a két, saját tehetségéből és szorgalmából olyan szépen boldoguló fiatalról. Sőt, nem is hagyta szó nélkül a találkozást....

screen_shot_2018-04-09_at_18_19_44.png

 

406 komment

Soros, az ENSZ, a menekültek és Brüsszel után állítsuk meg a Dunát is!

2018.04.06. 11:55 bozotharcos

"Az elmúlt években feltűnt nekünk a Duna ellenőrizetlen nyugati befolyása. A pontos szám 6 500 000 l/s, ezt nem fogjuk csak úgy lenyelni. Ha minden magyar fél litert iszik meg másodpercenként, akkor is kicsorogna. Erre a problémára nyújt megoldást a Stop Duna kampány.(...)melynek keretében többfunkciós kerítés fogja védeni  országunk szabadságát, és tisztább mederbe fogja terelni szép országunk jövőjét. A közbeszerzést meg is nyerte a Mérszaros és Lőri KFT. "- fogalmaztak a Kétfarkú Kutyapárt rendezvényén ("Halkonzerv-szabadonengedés a Dunába a Margit hídról") felszólaló diákok. Az esemény célja az volt, hogy hangsúlyozzák: "sosem késő a szabadságot választani, a szabadsághoz hozzásegíteni valakit."(Ezzel a mondattal a Bozótharc mélységesen egyetért.)

natihelga.jpg

12 komment · 3 trackback